Chat

Đừng thay đổi thứ tự cuộc sống

2019-01-06 16:58:32
682
Đừng thay đổi thứ tự cuộc sống

Đừng thay đổi thứ tự cuộc sống vì ở đời không phải:

  • Có hy vọng mới kiên trì mà nhờ kiên trì mới có hy vọng.
  • Có cơ hội mới nắm lấy mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện.
  • Hiểu biết mới làm việc, mà đôi khi nhờ làm việc mới sinh ra hiểu biết.
  • Trưởng thành mới biết gánh trách nhiệm, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thật sự trưởng thành.
  • Giàu có mới chia sẽ, mà nhờ biết chia sẽ mới trở nên giàu có.
  • Đột phá mới có thử thách, mà thử thách mới tạo nên sự đột phá.
  • Làm lãnh đạo rồi mới hy sinh, mà nhờ đức hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh.
  • Có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết ơn nghĩa mới được hưởng lợi lộc.
  • Có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền.

Vì vậy, nên đừng thay đổi thứ tự cuộc sống.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Tâm an thì hạnh phúc có mặt
Tâm an thì hạnh phúc có mặt
2019-01-06 16:30:01
1077

CON NGƯỜI dù tốt đẹp thế nào... cũng không thể thập toàn thập mỹ.TÌNH CẢM toàn vẹn đến đâu cũng không thể không có tì vết. Nếu mở lòng bao...

Nếu bạn muốn luyện tính, trước hết bạn phải rèn tâm
Nếu bạn muốn luyện tính, trước hết bạn phải rèn tâm
2019-01-06 15:46:22
733

Nếu bạn muốn luyện tính, trước hết bạn phải rèn tâm. Vì vậy người đời mới có câu: "Tu tâm, sửa tánh". Khi một người vẫn còn sống với những đố...