Đừng thay đổi thứ tự cuộc sống

Lưu bài yêu thích

Đừng thay đổi thứ tự cuộc sống

Đừng thay đổi thứ tự cuộc sống vì ở đời không phải:

  • Có hy vọng mới kiên trì mà nhờ kiên trì mới có hy vọng.
  • Có cơ hội mới nắm lấy mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện.
  • Hiểu biết mới làm việc, mà đôi khi nhờ làm việc mới sinh ra hiểu biết.
  • Trưởng thành mới biết gánh trách nhiệm, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thật sự trưởng thành.
  • Giàu có mới chia sẽ, mà nhờ biết chia sẽ mới trở nên giàu có.
  • Đột phá mới có thử thách, mà thử thách mới tạo nên sự đột phá.
  • Làm lãnh đạo rồi mới hy sinh, mà nhờ đức hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh.
  • Có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết ơn nghĩa mới được hưởng lợi lộc.
  • Có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền.

Vì vậy, nên đừng thay đổi thứ tự cuộc sống.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com