Danh ngôn 723

2020-06-04 15:59:01
57
Danh ngôn 723

Ngày mai dù không có bạn, mặt trời vẫn mọc ở phương đông nên đừng bao giờ nghĩ rằng không có mình thì đời sẽ không vui.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 722
Danh ngôn 722
2020-06-04 14:22:53
33

Tìm kiếm được mọi thứ trên trần gian nhưng chưa tìm được bình an thì bạn vẫn là một người bất hạnh....

Danh ngôn 721
Danh ngôn 721
2020-06-02 20:40:56
47

Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra rằng tài sản quý giá nhất không phải là tiền mà đó chính là gia đình. Chỉ cần mọi người trong nhà khỏe...