Danh ngôn 722

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 722

Tìm kiếm được mọi thứ trên trần gian nhưng chưa tìm được bình an thì bạn vẫn là một người bất hạnh.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com