Chat

Danh ngôn 5

2018-06-09 14:06:11
1411
Danh ngôn 5

Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.
The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can't have them.

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 4
Danh ngôn 4
2016-01-25 12:06:45
1271

Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart....

Danh ngôn 3
Danh ngôn 3
2018-06-09 14:05:49
1035

Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống...