Danh ngôn 4

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 4

Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui

A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com