Danh ngôn 40

2018-06-16 16:59:40
213
Danh ngôn 40

Thành công sẽ đến với những ai kiên trì và nhẫn nại.
Bạn phải làm từng bước một, không có thành công nào đến ngay lập tức khi bạn muốn có nó.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 39
Danh ngôn 39
2018-06-16 16:51:01
205

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy....

Danh ngôn 38
Danh ngôn 38
2018-06-16 16:38:53
200

Người ta không thể nào hiểu nổi sự thay đổi của bạn, người ta bảo bạn điên. Nhưng đừng lo - vì xưa nay lắm kẻ điên thay đổi được thế...