Danh ngôn 39

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 39

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng.
Bởi vì nếu bạn nhìn lên, bạn có thể đứng dậy.
Hãy để lý trí kéo bạn dậy.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com