Chat

Danh ngôn 328

2018-12-02 14:53:53
655
Danh ngôn 328

Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một đứa trẻ sợ bóng tối. Bi kịch thật sự của cuộc đời là khi một người lớn sợ ánh sáng.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 327
Danh ngôn 327
2018-12-02 14:55:18
455

Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất....

Danh ngôn 326
Danh ngôn 326
2018-11-17 18:54:07
532

Cuộc đời là một hành trình dài đơn độc, hãy ghi nhớ điều đó. Phải luôn sẵn sàng cho bất cứ sự biệt ly nào. Không được phép ỷ lại...