Danh ngôn 536

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 536

Học vị không tiêu biểu cho thân phận, năng lực không đại diện cho nhân cách, địa vị không đại diện cho phẩm đức, công việc không đại diện cho sang hèn. Nhưng quan điểm và hành vi thì nói lên tất cả.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com