Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 257

Danh ngôn 257

Nếu mình tốt lại sống chung người xấu thì có hai việc phải làm: 
1-Cảm hóa họ cho tốt như mình.
2-Nếu bất lực thì phải giữ mình đừng như họ.

Nếu mình xấu sống gần người tốt thì cũng có hai việc nên làm: 
1-Bắt chước giống người ta để mình tốt hơn, tốt như người ta 
2-Nếu không được vậy cũng đừng chống phá bài xích.

(st)

Danh mục