Danh ngôn 258

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 258

Một tâm trí mạnh mẽ luôn biết hy vọng, và luôn có lý do để hy vọng.

- Thomas Carlyle -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com