Danh ngôn 25

2018-07-09 14:37:17
230

Cuộc sống có quyền xô ngã bạn.
Người yêu có quyền bỏ rơi bạn.
Bạn bà có quyền phản bội bạn.
Nhưng hãy nhớ lấy một điều: Đứng lên hay không là quyền của bạn.

Sưu tầm.

Bài tiếp theo
Danh ngôn 24
2018-07-09 14:37:23
186

Nhiều người nghĩ rằng nỗi đau lớn nhất trong đời là đánh mất một ai đó rất quan trọng đối với họ. Nhưng còn một nỗi đau khác mà chúng...

Danh ngôn 23
2018-06-09 16:46:45
237

Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên đẹp. ...