Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 25

Danh ngôn 25

Cuộc sống có quyền xô ngã bạn.
Người yêu có quyền bỏ rơi bạn.
Bạn bà có quyền phản bội bạn.
Nhưng hãy nhớ lấy một điều: Đứng lên hay không là quyền của bạn.

Sưu tầm.

Danh mục