Danh ngôn 25

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 25

Cuộc sống có quyền xô ngã bạn.
Người yêu có quyền bỏ rơi bạn.
Bạn bà có quyền phản bội bạn.
Nhưng hãy nhớ lấy một điều: Đứng lên hay không là quyền của bạn.

Sưu tầm.

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com