Danh ngôn 234

2018-10-19 17:31:36
192

Sức mạnh của tính cách có thể được học trong công việc, nhưng vẻ đẹp của tính cách phải được học ở gia đình.

- Hengry Drummond -

Bài tiếp theo
Danh ngôn 233
2018-07-18 21:53:12
186

Trẻ con cần tình yêu thương, đặc biệt cả khi chúng không xứng đáng được yêu....

Danh ngôn 232
2018-07-18 21:40:11
181

Can đảm khi người ta dám liều và nỗi sợ sệt cũng gia tăng khi người ta do dự. Trong tình thế nguy cấp, sự liều lĩnh thay thế cho...