Chat

Danh ngôn 215

2018-07-11 14:56:48
667
Danh ngôn 215

Tài sản lớn nhất của đời người chính là sức khỏe.
Sự giàu có lớn nhất chính là sự thỏa mãn. 
Thắng lợi lớn nhất chính là không tức giận. 
Thành tựu lớn nhất không gì hơn chính là dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào đều ung dung tự tại.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 214
Danh ngôn 214
2018-07-13 19:40:49
516

Cuộc sống thi thoảng sẽ tự khép những cánh cửa mỗi khi bạn cần phải cố gắng. Đó như một điều tốt vì chúng ta sẽ không làm gì nếu...

Danh ngôn 213
Danh ngôn 213
2018-07-10 14:10:26
555

Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi. Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng nhưng những ai chọn làm người...