Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 210

Danh ngôn 210

TÌM QUÝ NHÂN CHO ĐỜI MÌNH:
- Đi với người trung thực - Bạn luôn nhận được sự uy tín
- Đi với người hòa nhã - Bạn học được cách kiềm chế bản thân
- Đi với người có khiếu hài hước - Bạn biết phải làm mới cuộc sống bằng điều gì
- Đi với người tinh tuệ - Bạn biết nên thu thập kiến thức từ đâu
- Đi với người chu toàn - Bạn sẽ học được cách ngăn nắp
- Đi với người dám nghĩ dám làm - Bạn sẽ có động lực vượt qua mọi nỗi sợ hãi
- Đi với người thành công - Ánh sáng của họ sẽ soi rõ con đường có thể lâu nay bạn chưa nhìn ra.

(st)

Danh mục