Danh ngôn 209

Danh ngôn 209

Danh ngôn 209

Yêu những việc bạn làm.
Cần những gì bạn muốn.
Chấp nhận những gì bạn nhận được.
Cho đi những gì bạn có thể.
Luôn nhớ rằng gieo nhân nào gặp quả ấy.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com