Danh ngôn 209

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 209

Yêu những việc bạn làm.
Cần những gì bạn muốn.
Chấp nhận những gì bạn nhận được.
Cho đi những gì bạn có thể.
Luôn nhớ rằng gieo nhân nào gặp quả ấy.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com