Danh ngôn 163

2018-07-16 17:50:00
232
Danh ngôn 163

Niềm vui luôn đi cùng những người khoan dung.
Của cải luôn sánh vai cùng những người biết giữ chữ tín.
Trí tuệ luôn song hành cùng những người cao thượng.
Sức hấp dẫn luôn xuất hiện bên người hài hước.
Và sức khỏe luôn đến với những người vui vẻ, mở rộng trái tim.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 162
Danh ngôn 162
2018-07-16 17:50:22
206

Nụ cười, không cần đầu tư vốn liếng nhưng nó có thể tạo ra của cải. Tán dương, biết khen cái đẹp không cần dùng đến tiền mà vẫn tạo...

Danh ngôn 161
Danh ngôn 161
2018-07-09 14:03:06
182

Tiền bạc khó mua được sức khỏe nhưng sức khỏe sẽ được tăng cường hơn nhờ tiền bạc; tiền bạc khó mua được hạnh phúc nhưng muốn có hạnh phúc,...