Danh ngôn 163

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 163

Niềm vui luôn đi cùng những người khoan dung.
Của cải luôn sánh vai cùng những người biết giữ chữ tín.
Trí tuệ luôn song hành cùng những người cao thượng.
Sức hấp dẫn luôn xuất hiện bên người hài hước.
Và sức khỏe luôn đến với những người vui vẻ, mở rộng trái tim.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com