Danh ngôn 136

2018-06-23 21:33:50
199
Danh ngôn 136

Biết được khi nào thật sự buông bỏ, đó là sự khôn ngoan.
Có thể làm được điều đó, đó là sự can đảm.

- Sharon Soul -

Bài tiếp theo
Danh ngôn 135
Danh ngôn 135
2018-06-23 21:38:24
209

BIẾT TRÂN TRỌNG CHÍNH MÌNH MỚI CÓ ĐƯỢC MỘT CUỘC SỐNG CHÂN CHÍNH Làm người hiểu được chính mình còn khó hơn hiểu được người khác gấp vạn lần, cũng như...

Danh ngôn 134
Danh ngôn 134
2018-06-23 21:16:48
1301

Dựa vào núi, núi sẽ đổ Dựa vào sông, nước sẽ chảy đi Dựa vào người, người bỏ ta đi mất Sống trên cõi đời này muốn tồn tại chỉ có thể dựa...