Danh ngôn 136

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 136

Biết được khi nào thật sự buông bỏ, đó là sự khôn ngoan.
Có thể làm được điều đó, đó là sự can đảm.

- Sharon Soul -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com