Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Cuộc sống vốn công bằng

Cuộc sống vốn công bằng

Nếu ông trời không để bạn gặp khó khăn... thì làm sao bạn có thể nhìn thấy được lòng người.
Nếu ông trời không để bạn nhìn thấy được thất bại... thì làm sao bạn biết được người bên cạnh là thật hay giả.
Nếu ông trời không để bạn phải cô độc... thì sao bạn có thể ngẫm lại.
Nếu ông trời không để bạn gặp được quân tử và tiểu nhân... thì làm sao bạn có thể đề cao cảnh giác.
Ông trời rất công bằng với mọi người, có người khiến bạn khóc thì nhất định sẽ có người làm bạn cười.

(st)
 

Danh mục