Cuộc sống vốn công bằng

Lưu bài yêu thích

Cuộc sống vốn công bằng

Nếu ông trời không để bạn gặp khó khăn... thì làm sao bạn có thể nhìn thấy được lòng người.
Nếu ông trời không để bạn nhìn thấy được thất bại... thì làm sao bạn biết được người bên cạnh là thật hay giả.
Nếu ông trời không để bạn phải cô độc... thì sao bạn có thể ngẫm lại.
Nếu ông trời không để bạn gặp được quân tử và tiểu nhân... thì làm sao bạn có thể đề cao cảnh giác.
Ông trời rất công bằng với mọi người, có người khiến bạn khóc thì nhất định sẽ có người làm bạn cười.

(st)
 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com