Cuộc đời sống có là bao

Lưu bài yêu thích

Cuộc đời sống có là bao

Cuộc đời sống có là bao
Mượn lời thơ nhỏ dâng trao mọi người.
Cuộc đời dù chỉ nụ cười
Cũng làm cuộc sống một mười vui hơn.

Cuộc đời tính toán thiệt hơn
Không người qua lại, cô đơn một mình.
Cuộc đời sống có nghĩa tình
Được lòng thương mến, bóng hình nào quên.

Cuộc đời không muốn tuổi tên
Ra đi tự hỏi làm nên những gì.
Cuộc đời tranh chấp so bì
Tâm không an tịnh, nhất, nhì cũng đi.

Tử hình chờ đợi vui chi
Người nào cũng có án ghi tên mình.
Cuộc đời nóng giận, bất bình
Thì xin hãy nhớ bóng hình mẹ cha.

Thương người mọi việc cho qua
Bao dung độ lượng thứ tha bởi vì.
Không ai trọn vẹn thôi thì
Xin làm không đợi ngày mai.

Cuộc đời hết khổ, đắng cay không còn.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com