Chat

Chuyện cuộc đời nên học một chữ Buông

2018-11-16 21:26:08
2844
Chuyện cuộc đời nên học một chữ Buông

Sống như cỏ, chết hồn nhiên như cỏ. 
Chuyện cuộc đời nên học một chữ Buông
Khi tâm tĩnh, tất thảy đều bé nhỏ.
Niềm đau nào cũng hóa một chữ thường.

Nhân chi sơ vốn bản năng là ác.
Nhưng vì người với người nên thiện lương.
Đừng cố bới trên đầu người nhúm rác.
Trên đầu ta chưa hẳn đã thiên đường.

Nhắm mắt lại trong một đêm thật tĩnh.
Đừng bơi theo dòng xoáy siết của đời.
Con hãy đếm những giọt mưa tròn trĩnh.
Có giọt nào nguyên vẹn sau lúc rơi?

Đời cũng thế và cõi người cũng thế.
Lạ, gặp, thân, xa, vốn dĩ thường tình.
Như con tàu giữa vạn dòng dâu bể.
Cũng trở về cát bụi dưới cây xanh.

(st)
 

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Có những ngày tôi thực sự cần người
Có những ngày tôi thực sự cần người
2018-11-16 22:40:21
844

Có những ngày tôi thực sự cần người Chỉ tựa vai nhau và lặng im như thế. Hay đến cạnh bên và lặng nghe tôi kể. Những chuyện hôm nay đã khiến tôi...

Cuộc đời có lúc thịnh, suy
Cuộc đời có lúc thịnh, suy
2018-11-13 16:57:33
5251

Ở đời lúc thịnh, lúc suy Được thua khinh trọng cũng tùy người thôi. Buồn chi những chuyện xa xôi Giận chi sự việc đã qua lâu rồi. Tội gì thức trắng đêm thâu Xả...