Chiếc bình hoa

Lưu bài yêu thích

Chiếc bình hoa

Một quý cô nhà giàu rất thích một chiếc bình hoa vì nó có màu sắc rất đẹp. Đến độ cô ấy muốn sơn lại căn phòng cho giống màu của bình hoa.

Thế nhưng có rất nhiều thợ sơn đến sơn phòng nhưng vẫn không ai có thể chế ra màu sơn giống hệt màu của chiếc bình hoa.

Khi ấy có một người đến gặp quý cô và tự tin mình có thể làm được. Kết quả màu của căn phòng đã giống hệt bình sơn. Anh được trả công hậu hĩnh.

Về đến nhà, vợ anh ta tò mà hỏi chuyện: “Anh làm sao mà tài vậy”.

Anh ra nói: “Tôi tạo ra màu sơn gần giống nhất cái bình, sau đó tôi sơn tường và sơn lại cả cái bình, thế thôi.”

Có những việc chỉ cần bạn nhìn khác đi, tư duy khác đi là sẽ giải quyết được vấn đề. Đừng đi theo lối mòn cũ nữa.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com