Giá trị từ một thanh sắt

Lưu bài yêu thích

Giá trị từ một thanh sắt

Một kỹ sư cơ khí làm đo lường một thanh sắt nặng 5kg, bạn có thể sử dụng để tạo ra được những thứ sau:

Nếu bạn rèn thành một cây đinh to sẽ bán được 10 đô

Nếu rèn thành cây kim may vá thì sẽ bán được 300 đô

Còn nếu rèn thành những chiếc lò xo đồng hồ thì sẽ được 25.000 đô

Mỗi ngày bạn và tôi đều có 24h như nhau, bạn sử dụng nó như thế nào là quyền của bạn.

Nếu bạn biết cách dùng thời gian để tạo ra giá trị lớn, bạn sẽ có thành công lớn.

Nếu bạn chỉ dành thời gian và những thứ vô bổ, bạn sẽ chẳng có gì cả.

Thời gian không bao giờ trở lại, hãy biết trân trọng nó.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com