Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Xin làm đệ tử

Xin làm đệ tử

Một chàng trai đến xin làm đệ tử của một vị thầy giỏi trong làng. Đúng lúc ấy, có một con nghé chạy lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn.

Vị thầy bèn nói với chàng trai: “Con hãy giúp ta tắm rửa cho nó nhé”.

Chàng trai sửng sốt: “Con đến đây để xin học chứ có phải đến xin tắm cho nghé đâu?”.

Vị thầy nói: “Đến lời của ta, con còn không chịu nghe theo, thì làm sao làm đệ tử của ta được.”

Hãy chăm chỉ lao động, làm những việc dù là lấm lem, bùn đất vất vả nhất. Thay vì chỉ học lý thuyết suông. Đó chính là cách để bạn phát triển bản thân một cách tốt nhất

(st)

Danh mục