Tình ca phố

Tình ca phố

Tình ca phố

Bình yên và hạnh phúc,
Thì ai cũng mong cầu.
Nhưng dễ dàng có được ,
Thì không tìm thấy đâu.

Bình yên và hạnh phúc,
Là những ngày phía sau.
Đã đủ đầy giông bão,
Đã đủ đầy đớn đau.

Bình yên và hạnh phúc,
Có chăng là có nhau?
Có phải là tay nắm,
Cho đến khi bạc đầu?

Bình yên và hạnh phúc,
Không phải phép nhiệm màu.
Cùng đi qua năm tháng,
Cùng giận hờn với nhau.

Bình yên và hạnh phúc,
Có người trước, người sau.
Dù vinh hay là nhục,
Gian nan hay sang giàu.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com