Thu gần khoảng cách

Thu gần khoảng cách

Thu gần khoảng cách

Hầu hết các mối quan hệ tình cảm, sở dĩ không tồn tại được lâu cũng chỉ vì hai chữ KHÔNG HỢP nhưng không hợp là vì KHÔNG HIỂU.

Do không hiểu nên nó đã tạo ra khoảng cách giữa hai người và càng ngày khoảng cách đó sẽ càng xa cho đến khi mất hút.

Vì vậy, khi bạn chọn người để yêu hoặc để kết hôn, nếu giữa hai bạn vẫn còn khoảng cách, hãy tìm ra nguyên nhân và thu gần nó lại nhé. Làm được điều này, bạn sẽ có một tình yêu vững bền hơn.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com