Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Thói đời điêu ngoa

Thói đời điêu ngoa

Ô hay! Một kiếp con người
Trần gian thế thái, thói đời điêu ngoa.
Ai là bè bạn với ta
Đắng cay chia sẽ mới là tình thân.

Đến khi vướng cảnh nợ nần
Ví thiu, túi rám mình cần họ quên.
Bạn bè như cái bấc đèn
Vui tỏ, buồn lụi, thấp hèn cao sang.

Giàu sang vẻ mặt khoe khoang
Bần hèn nuốt đắng, ai màng đến đâu?
Sông có chỗ cạn chỗ sâu
Biển mênh mông biển, biết đâu lòng người.

Có tiền kẻ nịnh, người chơi.
Hết tiền lúi húi cô đơn một mình.
Bè thì cạn máng, ráo tình
Còn ta chỉ biết lặng thinh nhìn đời.

(st)
 

Danh mục