Chat

Số mệnh kiếp người

2018-10-25 20:54:51
500
Số mệnh kiếp người

Bởi đời là cõi tạm, nên sống thật với nhau.
Nếu kiếp người trôi mau, thì oán thù dừng lại.
Bởi không gì tồn tại, nên giận hờn bỏ qua.
Nếu lòng mình vị tha, thì nỗi sầu tan biến.

Bởi không gì lưu luyến, nên đừng buộc ràng thêm.
Nếu có ngày và đêm, thì mê rồi phải ngộ.
Bởi mộng đời dễ vỡ, nên quý trọng hôm nay.
Nếu thế sự xoay vần, thì ngồi yên tĩnh lặng.

Bởi lòng người sâu thẳm, nên đừng cạn nghĩa ân.
Nếu mang nặng nghiệp trần, thì buông rời vọng tưởng.
Bởi tham cầu danh tướng nên quán niệm vô thường.
Nếu ai còn tha phương, thì nhớ về nguồn cội.

Bởi ai còn nông nổi, nên nhớ lấy lời xưa.
Nếu ai đi trong mưa, thì thấm đời gian khó.
Bởi yêu trong giông gió, nên hiểu tình long đong.
Nếu “Sắc tức thị không”, thì... vô cầu, vô niệm.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Mình hãy là mình, dù đời ra sao.
Mình hãy là mình, dù đời ra sao.
2018-10-24 16:54:43
700

Biết rằng cuộc sống phủ phàng Đâu như giấc mộng, đêm vàng hay mơ. Cuộc đời như sóng xô bờ Đâu như mộng đẹp, lời thơ ngọt ngào. Cuộc đời như sóng xô bờ Đâu...

Hãy cứ tin đời không là sầu thảm
Hãy cứ tin đời không là sầu thảm
2018-10-22 15:57:08
1882

Hãy cứ sống bằng lời yêu chân thật. Dù cuộc đời không là những giấc mơ. Có đôi khi đời tàn nhẫn vô bờ. Vẫn phải sống để tập lòng kiên nhẫn. Hãy cứ...