Sản xuất tại Việt Nam đấy

Lưu bài yêu thích

Sản xuất tại Việt Nam đấy

Một người Nhật đi du lịch tại Việt Nam thuê một chiếc taxi. Đang đi, ông ta nhìn thấy 1 chiếc xe hiệu Honda chạy vượt taxi, ông ta kêu lên:
- Honda chạy rất nhanh, sản xuất ở Nhật đấy!
Một lúc sau, một chiếc oto hiệu Toyota chạy vượt taxi, ông lại kêu lên:
- Toyota chạy rất nhanh, sản xuất ở Nhật đấy!
Tài xế Taxi hơi bực, nhưng không nói gì.Cuối cùng khi xe đến nơi, tài xế nói với ông người Nhật: - 500$.
Ông khách ngừoi Nhật kêu lên: - Cái gì? Đắt thế?
Anh chàng tài xế chỉ chờ có thế và gào lên:
- Đồng hồ đo cây số, chạy rất nhanh! Sản xuất tại Việt Nam đấy!

(Sưu tầm)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com