Mưa thu

Mưa thu

Mưa thu

Cứ ngỡ như trời giận dỗi ai,
Mưa thay nước mắt cứ lăn dài.
Dông rền chớp giật mây vần vũ,
Thu vẫn như vừa đến sớm nay.

Thế là thu nhớ đến nàng ngâu,
Ô Thước từ lâu chẳng bắc cầu.
Tê tái đôi bờ sông cách biệt,
Ngưu Lang - Chức Nữ lệ vương sầu.

Thu đã đến rồi ai có biết,
Xót xa rên xiết lạnh vai gầy.
Đàn đâu âm vọng buồn da diết,
Gió hú bên đời tiễn lá bay.

Ôi biết bao mùa thu đã phai,
Đường quen cỏ loán dấu vân hài.
Hàng me đã mấy mùa thay lá,
Người có hay lòng ai nhớ ai?

- Hương Giang -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2023 Bản quyền onlinetinhyeu.com