Mưa chi?

2020-09-24 16:05:13
47

Mưa chi cho mắt lệ buồn,
Mênh mang từng phiến nước tuôn lá sầu.
Chao nghiêng bóng nắng qua cầu,
Tóc mai vướng sợi giọt châu cuốn chiều.

Mưa chi cho mộng liêu xiêu,
Mây bay về núi gió trêu lá ngàn.
Con đường trơ xác lá vàng,
Màu sông vẩn đục đò ngang khó về.

Mưa chi bóng tối lê thê,
Biển buồn tím sẫm tứ bề mây giăng.
Rơi rơi giọt nước lăng tăng,
Cây buồn lã ngọn vết hằn thêm đau.

Mưa chi sợi nhớ hoen màu,
Lá rầu bóng ngã dàu dàu tóc mây.
Nhạt nhòa ray rứt cỏ cây,
Tay quen ngờ nghệch vơi đầy nước non.

Mưa chi xóa vội vết son,
Môi chưa tròn mộng héo hon nửa mùa.
Chiều buồn bóng nắng già nua,
Em buồn không nói... sao rơi cuối trời.

(st)

Bài tiếp theo
Đêm mưa cô đơn
2020-09-22 21:56:06
73

Đêm cô đơn mưa buồn giăng trĩu nặng,Nhớ đến người thường gặng hỏi một câu.Ở nơi xa anh có thấy u sầu,Nhớ về em mà lòng vương khắc khoải?...

Muôn trùng
2020-09-21 21:58:45
41

Tháng chín về... thu rót mật hương say,Trăng thu nhẹ bay bay trong sương gió.Thu gợi cảm nhớ em từ dạo đó,Tóc em thơm hoa cỏ nắng rung rinh....