Chat

Mong

2016-02-16 07:29:51
696
Mong

Em hẹn hai lần đặt bước xinh
Hai lần hoa đã đợi trong bình
Chiếu son anh trải bằng tâm tưởng
Đón tự nơi em sang chốn anh

Một ngày mong đợi ấy ba năm
Một khắc xa nhau là thế kỷ
Biết em công việc vẫn đang dồn
Anh cũng liền tay chưa lúc nghỉ

Trời lạnh, trời sương cũng chẳng sầu
Không gian, em ạ! Bỗng trong thâu
Như nghe suối được tình yêu mến
Dẫu mong chờ anh không trách đâu ...

Xuân diệu

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Tình yêu san sẽ
Tình yêu san sẽ
2016-02-16 07:23:51
678

Là hoa, là nụ, hay là cành. Là cả mùa xuân em tặng anh. Ôi những lá sương ôm lóng lánh. Tay em đưa đến với ngày xanh....

Hỏi
Hỏi
2016-02-16 07:09:14
655

Một năm, thêm mấy tháng rồi. Thu đi, đông lại, bồi hồi sắp xuân. ​Gặp em, em gặp mấy lần Tưởng quen mà lạ, tưởng gần mà xa...