Lời chúc mừng Valentine 6

Lưu bài yêu thích

Lời chúc mừng Valentine 6

Tôi có một trái tim và nó là sự thật... Nhưng giờ đây nó đã đi theo em. Hãy quan tâm đến nó như anh đã từng làm em nhé... bởi vì anh ko có nó nữa rồi... Và em đã có cả hai...

I have a heart and Its true. But now Its gone grom me to you. So care for it. Just like I do... Because I have no heart and you have two…

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com