Khi bạn thấy mệt mỏi

2019-05-19 12:02:00
100

Khi bạn thấy mệt mỏi, hãy nhớ:

- Đường đi dễ dàng là đang xuống dốc, khó khăn là bởi vì bạn đang lên dốc.

- Khổ mới là nhân sinh.

- Mệt mỏi, mới là công việc.

- Biến hóa mới là vận mệnh.

- Nhẫn nhịn mới là từng trải.

- Cho đi, mới là trí tuệ.-

- Tĩnh lại, mới là tu dưỡng.

- Buông bỏ... mới chính là đạt được.

(st)

Bài tiếp theo
Đừng ngồi chờ hoàn cảnh thay đổi
2019-05-19 11:34:53
53

Ai cũng có hoàn cảnh, chứ không phải chỉ riêng bạn. Nhưng để hoàn cảnh của mình có thể thay đổi, thì trước hết bạn phải thay đổi ngay suy nghĩ...

Những vết sẹo cuộc đời

Vết sẹo của bạn là biểu tượng của sức mạnh- Đừng bao giờ xấu hổ về những vết sẹo cuộc đời đã để lại cho bạn.- Một vết sẹo có...