Khi bạn…

Lưu bài yêu thích

Khi bạn…

Khi bạn nghèo khó... hãy giúp đỡ mọi người.

Khi bạn giàu sang... hãy san sẻ nhiều hơn.

Khi bạn sẩy chân... hãy tin có người trợ giúp.

Khi tình bạn thăng hoa... hãy trân trọng điều đó.

Khi đã từng cố gắng... hãy tin bạn có thể.

Khi nghĩ mình có thể... rồi bạn sẽ thành công.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com