Hoang vắng

2019-07-16 22:15:10
92
Hoang vắng

Nắng vừa mới trốn đi đâu,
Để mây kéo lại hợp màu thành mưa.
Ngẩn ngơ thấy bước ai vừa...
Đi ngang qua cửa lúc mưa đổ dòng.

Hỏi người có ướt lạnh không?
Mà sao hoang vắng nẻo lòng... nhớ ơi.
Hồn thương tôi gửi mấy lời,
Hương xuân từ độ đến trời hạ sang.

Dấu yêu mong mỏi luôn càng...
Nồng như nắng hạ, thắm vàng sắc thu.
Chiều nay thấy bóng chim cù,
Ngả nghiêng nẻo đợi mà vu vơ lòng.

(st)

Bài tiếp theo
Dấu yêu ơi
Dấu yêu ơi
2019-07-15 21:48:07
96

Dấu yêu ơi... tiếng thì thầm anh gọi,Trót yêu rồi nhưng chẳng nói ra đâu.Biết hai ta không phải mối tình đầu,Lòng ước mong tình cuối sâu trọn kiếp.Dấu yêu...

Buồn vô tận
Buồn vô tận
2019-07-15 21:39:45
132

Nếu mệt quá hãy dừng chân ta nghỉ...Tội tình chi cứ phải cố gánh gồng.Nếu thấy chán cứ òa lên khóc,Rồi nhẹ lòng... thế có hơn không?Ai chẳng có những...