Hiểu về chữ "Cần"

2019-08-13 21:46:15
63
Hiểu về chữ "Cần"

Có bao giờ bạn nói cần một người chưa và tại sao bạn cần người đó?

Để có thể biết xem mình có thật sự cần người đó không, bạn hãy thử những cách dưới đây nhé:

1) Bạn không được sống dựa vào người đó về tiền bạc hay vật chất.

2) Hãy thử xa người đó cho ba tháng xem. Nếu bạn không dằn được nỗi nhớ thương và không làm gì được vì không thể tập trung, tức là bạn thật sự đang cần có người đó trong đời. Và nếu ngược lại thì người kia cũng y như bạn, tức là hai người đã thật sự yêu nhau.

Nếu tình yêu có chữ “cần” thì tình cảm sẽ đẹp và bền, còn nếu không có thì tất cả chỉ là một cuộc vui tạm bợ mà thôi.

Bởi vì yêu nhau chỉ là ngộ nhận, cần nhau mới gọi là yêu.

(st)

Bài tiếp theo
Khi bạn chẳng còn gì để cho
Khi bạn chẳng còn gì để cho

Nếu bạn yêu một người quá mức, tức là bạn đã cho một người quá nhiều tình cảm mà bạn không nên cho. Khi bạn làm như vậy thì cảm...

Để học được chữ BUÔNG có khi phải mất cả đời người
Để học được chữ BUÔNG có khi phải mất cả đời người

Một nhà doanh nghiệp rất nổi tiếng, cứ cách một đoạn thời gian, ông lại dẫn theo vợ con đến nơi hỏa táng để xem. Có người không hiểu, hỏi...