Hè mộng

Lưu bài yêu thích

Hè mộng

Dưới tàng phượng vĩ rộn ve ngân,
Gió động vòm xanh nắng trải gần.
Đỏ thắm trên đầu màu lửa cháy,
Hè về khắp chốn dạ bâng khuâng.

Có phải tình ta tựa phượng hồng,
Như màu lửa cháy rực trời không
Ve ngân da diết hè xao động,
Vọng mãi trời xa sóng gợn đồng.

Anh muốn tình ta rực lửa hồng,
Như màu phượng cháy thắm vòm không.
Ve ngân tha thiết như hè gọi,
Tấu bản tình ca đượm lửa nồng.

Phượng cháy đầy trời mãi ngóng trông,
Ve ngân da diết động tim hồng.
Anh về gom nhặt muôn màu nhớ,
Ép rực trong lòng em biết không?

- Bùi Đức An -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com