Hãy làm việc tốt

Lưu bài yêu thích

Hãy làm việc tốt

Thử nghĩ mà xem, tạo hóa cấu tạo ra cơ thể con người một cách hợp lý, nhưng tại sao chúng ta không xử dụng nó theo đúng y của tạo hóa?

  1. Hai mắt chúng ta ở đằng trước... vì muốn chúng ta hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.
  2. Hai tai chúng ta ở hai bên... là để chúng ta nghe từ hai phía, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe một từ một phía hoặc chỉ nghe những lời tâng bốc êm tai.
  3. Cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại... để chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác.
  4. Bộ não chúng ta ở trong một hộp sọ vững chãi... vì muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ để chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát.
  5. Bộ não chúng ta ở trong một hộp sọ vững chãi... vì muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ để chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát.

Vì thế... Có tiền... hãy làm việc tốt. Không có tiền... hãy làm người tốt.

(st)

 

 

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com