Em cũng chỉ là chọn lựa sau cuối

Lưu bài yêu thích

Em cũng chỉ là chọn lựa sau cuối

Hay hai đứa chúng mình bỏ trốn đi anh...
Mặc cho mẹ cha có thét gào khản tiếng.
Nếu như họ không cho mình toại nguyện,
Mình sẽ trốn đi miền đất mới để bắt đầu.

Anh đừng nói với em là anh sẽ không đi đâu...
Thay đổi được nàng dâu chứ đâu đổi thay được người mẹ.
Người mà sinh thành chở che từ tấm bé,
Sao mà đành lòng bỏ lại với ích kỷ của hai ta.

Anh đừng nói với em anh chỉ có một ngôi nhà...
Mà nơi đó có thể không có em nhưng mẹ anh thì có.
Phải rồi... lòng em cũng hiểu rõ,
Em chẳng là gì cả trong đời.

Nhưng anh à, em thật không muốn anh phải chia đôi...
Thứ tình yêu mà mỗi người mỗi khác.
Đâu cứ phải gần mẹ cha là hiếu đạo,
Và nếu mình đi sẽ nhất định trở về.

Mẹ là dòng suối là triền đê,
Chắc chắn ngày trở về sẽ dang tay đón đợi.
Anh có lo không những ngày không nhau mình chới với,
Hay sẽ ổn cả thôi vì anh có mẹ để vững vàng.

Ừ! Là em ích kỷ nên mình dở dang...
Là em chỉ nghĩ cho riêng mình nên làm đời anh liên lụy.
Giá kể mình đừng gặp nhau để tình yêu xây thành đắp lũy,
Thì sẽ không vụn vỡ thế này.

Em cũng chỉ là chọn lựa sau cuối trong tay,
Anh sẵn sàng buông rơi hoặc nắm chặt.
Bỏ trốn cùng nhau anh còn chẳng dám,
Tư cách gì mà thương nhớ nơi em.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com