Đừng vì chùn chân mà bỏ lỡ

Lưu bài yêu thích

Đừng vì chùn chân mà bỏ lỡ

Cơ hội thường ngụy trang thành khó khăn, đừng vì chùn chân mà bỏ lỡ!

Không có con đường tắt dẫn đến thành công, để có được thành công, người ta phải trãi qua những bước đường gian khổ, một người muốn đạt được thành tựu nhất định phải làm được việc khó, bởi trong khó khăn luôn tồn tại cơ hội.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com