Để có được cuộc sống an vui

Lưu bài yêu thích

Để có được cuộc sống an vui

Cái gì cũng có thể không tốt nhưng tâm trạng không thể không tốt.

Cái gì cũng có thể thiếu nhưng tự tin thì không thế thiếu.

Cái gì cũng có thể không cần nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần.

Cái gì cũng có thể quên nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com