Danh ngôn 80

2018-06-21 21:36:17
233

Bạn chỉ đẹp khi là chính bạn. Bạn đâu cần sự công nhận của người khác. Bạn chỉ cần chấp nhận chính mình mà thôi.

-Sư Ông Làng Mai-

Bài tiếp theo
Danh ngôn 79
2018-07-09 14:23:44
341

Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không quá ngắn. Khỏe mạnh chính là điều cần thiết nhất. Cứ sống khờ khạo một chút, phóng khoáng một...

Danh ngôn 78
2018-07-09 14:24:40
268

Đường đời rất rộng nhưng chúng ta không thể đi trên cùng một hàng, phải có người đi trước và đi sau. Những người đi trước chưa chắc là những người giỏi...