Chat

Danh ngôn 80

2018-06-21 21:36:17
493
Danh ngôn 80

Bạn chỉ đẹp khi là chính bạn. Bạn đâu cần sự công nhận của người khác. Bạn chỉ cần chấp nhận chính mình mà thôi.

-Sư Ông Làng Mai-

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 79
Danh ngôn 79
2018-07-09 14:23:44
1243

Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không quá ngắn. Khỏe mạnh chính là điều cần thiết nhất. Cứ sống khờ khạo một chút, phóng khoáng một...

Danh ngôn 78
Danh ngôn 78
2018-07-09 14:24:40
593

Đường đời rất rộng nhưng chúng ta không thể đi trên cùng một hàng, phải có người đi trước và đi sau. Những người đi trước chưa chắc là những người giỏi...