Danh ngon 625

Lưu bài yêu thích

Danh ngon 625

Bình an nằm ngay trong chúng ta, nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ. Không thể tìm bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao, cũng không thể tìm bình an nơi vị thầy khả kính khả ái và ở đâu có đau khổ ở đó có con đường thoát ly.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com