Danh ngôn 62

2018-06-17 16:07:50
172
Danh ngôn 62

Hiểu lẩm một người rất dễ, nhưng hiểu thấu một người mới gian nan.

(st)

Bài tiếp theo
Danh ngôn 61
Danh ngôn 61
2018-06-17 15:29:05
713

Đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng " Có những người chỉ ở trong tim bạn, chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời ..."...

Danh ngôn 60
Danh ngôn 60
2018-07-09 14:32:22
193

Một ngày nào đó, bạn sẽ thức giấc và không còn chút thời gian nào để làm những việc mà bạn luôn luôn muốn làm. Vì thế hãy thực hiện...